NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Introducere

Această Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Nota de informare”) se referă la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate prin intermediul website-ului https://hbogo.semaforulmoralitatii.ro/.

Acest website se bazează pe un studiu național din România, care și-a propus să analizeze moralitatea românilor. Ȋn concret, testul conține un număr de 22 de întrebări, iar ȋn funcție de răspunsul tău la acestea, vei fi plasat ȋntr-un profil de moralitate (dintr-un un număr de 16 profile pre-determinate), precum și pe spectrul moralității (adică o bulină cu primele trei inițiale din prenumele tău va fi plasată pe un cadran construit pe 2 axe: moralitate și implicare).

Operatorul cu privire la datele tale cu caracter personal este Glitch Shop SRL o societate cu răspundere limitată specializată în furnizarea de servicii de publicitate, având sediul ȋn București, Str. Theodor Aman, nr. 14, parter, ap. 2, camera 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6564/29.05.2015, Cod Unic de Identificare 34586711 (denumită în continuare „Glitch Shop” sau „noi”).

2. Datele pe care le prelucrăm prin intermediul website-ului

A. Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru a participa la testul de moralitate și pentru a putea să-ți plasăm profilul moral pe „Spectrul Moralității”vom prelucra următoarele date personale:

a. prenume sau alias (ȋn măsura ȋn care nu dorești să ne furnizezi prenumele real);

b. profilul tău moral, astfel cum a rezultat ȋn baza răspunsurilor la întrebările testului de moralitate;

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal furnizate de tine ȋn mod voluntar atunci când accesezi website-ul nostru și decizi să participi la testul de moralitate. Nu există nicio consecință negativă pentru tine dacă nu dorești să participi la test și poți ȋn continuare să accesezi website-ul și să vezi rezultatele statistice anonime și clasamentul pentru fiecare profil de moralitate.

C. Temeiurile legale și scopurile de prelucrare

Avem nevoie de prenumele tău (sau un alias) ca să te putem plasa ȋn mod corespunzător pe spectrul moralității (printr-o bulină care conține primele trei inițiale ale prenumelui furnizat). Prenumele tău nu este folosit de noi ȋn niciun alt scop, fiind necesar doar pentru a iți afișa rezultatele testului de moralitate. Menționăm că rezultatele testului tău de moralitate sunt anonimizate (adică nu te putem identifica ȋn niciun fel și nu putem asocia profilul de moralitate cu tine) și le vom folosi exclusiv ȋn scopul realizării unor statistici/clasamente anonime pe fiecare profil de moralitate determinat. De asemenea, ȋn urma testului vei putea sa vezi și câteva recomandări de filme pe care le considerăm relevante pentru profilul de moralitate rezultat ȋn urma testului (fără a afecta caracterul anonim al testului de moralitate). Menționăm că rezultatele afișate sunt asociate profilului de moralitate pre-determinat și nu implică o analiză efectivă a intereselor și preferințelor tale.

De asemenea, vei avea posibilitatea ca, după finalizarea testului, să generezi un link de invitație personalizat, pe care poți să-l copiezi și să-l transmiți prietenilor tăi pentru a vedea unde se poziționează aceștia pe spectrul moralității față de tine. Te rugăm să ai ȋn vedere că ȋn cazul ȋn care trimiți un astfel de link, persoanele care fac testul prin acest link vor putea să vadă pe spectrul moralității și bulina ta, dar nu vor avea acces la alte date de niciun fel. Ai și posibilitatea distribuirii rezultatului tău pe Facebook, ȋn măsura ȋn care dorești acest lucru. Vizibilitatea acelei postări ține de setările tale de confidențialitate ȋn contul de Facebook.

Temeiul legal de prelucrare este consimțământul tău, exprimat atunci când completezi prenumele tău și alegi să demarezi testul. Menționăm că poți să îți retragi ȋn orice moment consimțământul, fără vreo consecință negativă pentru tine, prin simplul fapt de a înceta să răspunzi la întrebări. Ȋn măsura ȋn care ai finalizat testul, datele tale sunt anonimizate.  

Ai dreptul să cunoști scopurile pentru care prelucrăm datele tale cu caracter personal și te vom informa înainte de a prelucra datele tale cu caracter personal în orice alte scopuri decât cele pentru care ni le-ai dat.

3. Utilizarea cookie-urilor

A. Datele cu caracter personal prelucrate

Website-ul nostru conține cookie-uri care colectează date cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a iți oferi o experiență de cea mai înaltă calitate cu privire la utilizarea website-ului nostru. Colectăm date tehnice, precum informații cu privire la vizitele tale pe aceste website-uri și interacțiunea ta cu acesta.

B. Cum colectăm datele cu caracter personal

Colectăm datele tale cu caracter personal prin cookie-urile plasate pe website. Detaliile în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin astfel de unelte sunt disponibile în Politica noastră de utilizare cookie-uri.

C. Scopurile prelucrării

Folosim astfel de cookie-uri în scopul de a vă oferi o experiență mai bună a utilizatorului atunci când navigați pe website-ului nostru, precum și în scop analitic pentru a îmbunătăți serviciile noastre. Pentru mai multe informații cu privire la utilizarea cookie-urilor pe website-ul nostru, te rugăm să accesezi Politica noastră de utilizare cookie-uri disponibilă la https://hbogo.semaforulmoralitatii.ro/politica-de-utilizare-cookies/

4. Durata de stocare

Nu stocăm datele tale cu caracter personal, decât atât cât este necesar să-ți afișam rezultatele testului de moralitate. După aceea, rezultatele testului tău de moralitate sunt anonimizate și utilizate exclusiv ȋn scopuri statistice, ȋn scopul realizării unui clasament pe fiecare profil de moralitate.

Ȋn măsura ȋn care ai ales să transmiți un link de invitație personalizat către prietenii tăi, la finalizarea testului de către aceștia, ei vor putea să vizualizeze și bulina ta plasată pe spectrul moralității, pe toată durata campaniei desfășurată prin intermediul website-ului.

Ȋn orice caz, vom șterge datele cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepția situației în care avem obligația legală de a păstra aceste date.

5. Destinatari

Ca regulă generală, nu divulgăm sau transferăm datele tale cu caracter personal către terți. Dacă divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, te informăm în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de a păstra secretul profesional, ne împiedică să transmitem o astfel de notificare. Ȋn orice caz, dacă divulgăm sau transferăm datele tale cu caracter personal către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile aplicabile și vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.

La datele tale cu caracter personal vor avea acces următoarele persoane împuternicite, care prelucrează datele cu caracter personal în numele nostru și bazându-se strict pe instrucțiunile noastre:

 • Nexio Web SRL – ȋn calitate de furnizori de servici de dezvoltare website.

Vom păstra controlul asupra datelor tale cu caracter personal și vom utiliza garanții adecvate, astfel cum acestea sunt prevăzute de legislația aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor cu caracter personal în legătură cu acele persoane împuternicite.

6. Securitatea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că acestea sunt protejate prin infrastructura IT adecvată și măsuri de securitate. Mai mult, am implementat măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcările securității datelor cu caracter personal în cel mai scurt timp posibil.

Dacă descoperim orice încălcare a securității datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Vei fi informat cu privire la încălcarea securității datelor tale cu caracter personal dacă acest lucru duce la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile tale.

7. Drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Iți poți retrage consimțământul oricând, cu efecte pentru viitor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate anterior acestei manifestări de voință. Ca regulă generală, dacă îți retragi consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea datelor tale cu caracter personal și vom lua măsuri potrivite pentru ștergerea oricăror evidențe conținând datele tale cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care dispoziții legale obligatorii prevăd altfel.

Ai următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor tale cu caracter personal:

 1. Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal. Ai dreptul de a fi informat, la cerere, dacă datele tale cu caracter personal fac sau nu obiectul prelucrării și, dacă este cazul, de a solicita o copie a acestora.
 2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal. Ai dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
 3. Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal. Ai dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. Ai deschisă această posibilitate atunci când:
  • se contestă exactitatea datelor;
  • prelucrarea datelor tale cu caracter personal este ilegală;
  • nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar sunt solicitate de către tine pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • te-ai opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obține datele tale cu caracter personal aflate în posesia noastră într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal către o altă entitate, fără a întâmpina obstacole din partea noastră.

6. Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal. Ai dreptul de a te opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal de către noi și putem fi ținuți să nu mai prelucrăm datele tale. Dacă ai dreptul de a te opune și ți-l exerciți, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru aceste scopuri de către noi. Exercițiul acestui drept nu va implica nici un cost.

Dacă ai întrebări legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal sau dacă dorești să depui o solicitare, precum și să exerciți oricare dintre drepturile asupra prelucrării datelor cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi la:

– adresă de e-mail: dan@glitch-shop.com

Vom examina fiecare solicitare și te vom notifica cu privire la acțiunile întreprinse în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună de la înregistrarea cererii. În cazul în care solicităm mai multe informații de la tine sau întâmpinăm dificultăți în soluționarea cererii, te vom anunța fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a efectua o analiză corespunzătoare a cererii formulate de tine.

Dacă consideri că nu am reușit să soluționăm toate solicitările tale sau ești nemulțumit de răspunsurile noastre, poți depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, te poți adresa şi direct instanțelor de judecată.

8. Modificări aduse Notei de informare

În cazul în care vom decide să aducem modificări Notei de informare, vom publica o nouă versiune pe website, care va înlocui versiunea anterioară.

Îți mulțumim pentru încrederea acordată cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal și pentru timpul alocat parcurgerii acestei Note de informare. Nu ezita să ne contactezi dacă ai orice întrebări cu privire la datele tale cu caracter personal și prelucrările efectuate de noi asupra acestor date.